bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodz i ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze:

1.Stanowisko pracy: – samodzielny referent (sekretariat uczniowski) w wymiarze 1/2 etatu

Wymagane dokumenty według ogłoszenia należy składać w  Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi; ul. Wojciecha Kilara 3/5; 91-335 Łódź, w terminie do dnia 15 czerwca 2022.r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Sekretariatu pok. nr 101

Rozstrzygnięcie ogłoszenie w dniu 24.06.2022r

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent (sekretariat uczniowski) w wymiarze ½ etatu przełożono z dnia 24.06.2022 r. na 30.06.2022 r.

oraz

2. Stanowisko pracy: - starszy referent (księgowość) w wymiarze 0,87 etatu

3. Stanowisko pracy: samodzielny referent ds. kadr i sekretariatu ogólnego w wymiarze 1 etatu.

Załaczniki:

a) kwestionariusz osobowy

b)oświadczenie kandydata

Termin składania ofert do 22.06.2022r

Rozstrzygniecie ogłoszenia w dniu 30.06.2022r

Informacja o rozstrzygnieciu konkursu na wolne stanowiska urzędnicze.Opublikował: Dariusz Robak
Publikacja dnia: 30.06.2022
Podpisał: Dariusz Robak
Dokument z dnia: 03.06.2022
Dokument oglądany razy: 6 303